Lifestyle, Spirituality, Yoga

What an auspicious day ๐Ÿ™๐Ÿผ First Day of the Saraswathi Jois U.S. Tour.

I was over-joyed with emotions and started crying as soon as Saraswathi walked through the door. Her essence is so captivating and her beauty shines from within โœจ I could barley get through the opening Mantra because the tears just kept falling down my face. I quickly wiped my tears with my hands and stood… Continue reading What an auspicious day ๐Ÿ™๐Ÿผ First Day of the Saraswathi Jois U.S. Tour.